Filozofia wegańska

Filozofia wegańska to przede wszystkim podstawa pewnego szczególnego światopoglądu zakładającego, że wszystkie istoty żywe są ze sobą powiązane i są tak samo wartościowe. Skąd taki pogląd? Filozofia wegańska opiera się na ontologii i współczesnej wiedzy, pokazującej nam, że człowiek jest gatunkiem pośród wielu innych, zależnym od całej bioróżnorodności w takim samym stopniu, jak każdy inny gatunek. Dla samego życia, jak i dla trwania istnienia tu na ziemi, nie jest ważne jak bardzo się różnimy, nie jest istotne, że jedne zwierzęta potrafią latać, inne żyć pod wodą, a jeszcze inne malować obrazy i spędzać całe dnie wertując książki. To nie ma znaczenia, ważniejsze jest zupełnie co innego: nasze wzajemne powiązania. Ekosystem to MY wszystkie istoty żyjące, relacje wzajemności stanowią tkankę tego, co nas otacza. Człowiek przez swój dość osobliwy rozwój i nabyte zdolności zaburzył tę równowagę pomiędzy gatunkami, w otaczającym nas świecie. Filozofia wegańska to odkrycie, że nasz rozwój i egoizm doprowadziły do kryzysu klimatycznego i wielkiego wymierania zwierząt. Dlatego filozofia wegańska ujawnia naszą odpowiedzialność i buduje świadomość współczesnego człowieka, który uczy się jak żyć inaczej, i jak działać na rzecz innych istot żyjących. Filozofia wegańska oznacza szacunek do życia, to zrozumienie emocji innych istot czujących, myślących i żyjących na tym świecie. Weganizm jest odpowiedzią na los milionów zwierząt pozaludzkich przetrzymywanych w tragicznych warunkach, mordowanych tylko po to by człowiek miał mięso, czy skórę – dla własnej wygody, sztucznie wygenerowanej potrzeby. Weganizm to sprzeciw wobec zabijania i zadawania cierpienia. Ten sprzeciw wypływa z szacunku i zrozumienia, miłości i otwarcia na świat. Filozofia wegańska jest drogą, którą może podążać każdy i każda z nas, kto czuje jedność ze światem i czuje się spełniony/a kiedy może współistnieć z Matką Gają.