Przepraszamy

Słowo „przepraszam” w żadnej mierze nie jest w stanie zrównoważyć naszych zaniedbań, zaniechań oraz aktów przemocy skierowanych do zwierząt. Działań powodujących ich ból
i cierpienie, których doznały na przestrzeni wieków, do dnia dzisiejszego towarzysząc nam
w naszym życiu. Jednak, to słowo „przepraszam” dziś wypowiedziane podczas odczytania postulatów Manifestu Wegańskiego niesie nadzieję i pragnienie uznania zwierząt współgospodarzami naszego ziemskiego domu. Niesie wezwanie do uznania ich uczuć, wrażliwości oraz inteligencji, która bezsprzecznie pozwoliła im na przeżycie tak jak nam, ludziom od początków życia na Ziemi. Dlatego z pokorą i szacunkiem do niezwykłości ich życia i historii ich istnienia wypowiadamy zgodnie. Przepraszamy.