Punkty Manifestu Wegańskiego

1. Weganizm jest filozofią i sposobem życia, wynikającym ze zrozumienia współzależności naszego istnienia z resztą świata

2. Weganizm dostrzega wyjątkowość czujących istot, związaną z ich podmiotowością i podatnością na krzywdę

3. Weganizm jest odpowiedzią na krzywdę czujących zwierząt i kryzys klimatyczno-środowiskowy. Dąży do ich jak największego ograniczenia, wykorzystując istniejące możliwości i tworząc nowe. Jest wizją lepszego świata i dążeniem do jej realizacji.

4. Ważną częścią praktyki weganizmu jest możliwe niekorzystanie z produktów zwierzęcych, zabieganie o upowszechnianie tej praktyki w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym. Wiąże się to z przekonaniem, że żadna czująca istota nie powinna być traktowana jak rzecz, towar, narzędzie i zasób naturalny.

5. Weganizm odwołuje się do dobra, troski, szacunku, sprawiedliwości, świadomości skutków ludzkich wyborów, które to wartości są podstawą odpowiedzialnego życia i funkcjonowania społeczeństwa.

6. Weganizm oznacza współodczuwanie, współpracę i solidarność międzygatunkową i międzypokoleniową. Oparty jest na poczuciu siostrzeństwa i braterstwa z innymi czującymi istotami.

7. Weganizm jest realistyczny: dostrzega pozytywne i negatywne aspekty złożoności i różnorodności istniejącego świata. Jest świadomy zarówno możliwości zmian na lepsze, jak i trudności ich realizacji, związanych ze skalą koniecznych zmian.

8. Weganizm jest sposobem ochrony czujących istot przed manipulacjami co do ich natury, zdolności, potrzeb, preferencji, statusu i położenia, a także co do możliwości upowszechnienia weganizmu i jego wartości jako narzędzia zmiany społecznej.

9. Weganizm wspiera rozwój każdej osoby, bez względu na jej świadomość krzywdy czujących istot i możliwości zmiany na lepsze, w tym jej przekonania jak dalece może realizować wegański sposób życia.

10. Weganizm jest świadomy własnego wymiaru politycznego, jednak chce przekraczać istniejące podziały polityczne, światopoglądowe, a także kulturowe.

11. Weganizm zachęca wiernych różnych religii do krytycznego spojrzenia na własne tradycje i praktyki duchowe, wspiera ukierunkowanie ich w stronę interpretacji zgodnej z wartościami weganizmu.

12. Weganizm ceni metodę naukową i odwołuje się do współczesnej wiedzy naukowej wielu dziedzin, pozostając krytyczny wobec negatywnych aspektów nauki, związanych z krzywdzeniem czujących istot i degradacją środowiska przyrodniczego.

13. Weganizm łączy w sobie elementy racjonalne i emocjonalne, krytyczne i pozytywne, pragmatyczne i wizjonerskie. Przypomina o fundamentalnych wartościach, ceniąc dyskusję. Chce budować mosty, a nie mury.