Strona główna

Projekt rozpoczynamy 10 X 2021 r., o godzinie 12.00

Manifest Wegański to ruch społeczno-kulturalny działający na rzecz wszystkich istot żyjących. Celem Manifestu Wegańskiego jest propagowanie takich wartości, jak równość, wsparcie, jedność i odpowiedzialność. Wierzymy, że weganizm jest nie tylko dietą, lecz także stylem życia, wypływającym ze światopoglądu równościowego. Wierzymy, że jesteśmy jedną różnorodną rodziną zwierząt ludzkich i pozaludzkich. Celem naszej działalności jest edukowanie, ale również uświadamianie, że tylko od nas – współczesnych ludzi – zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, czy kryzys klimatyczny rozwinie się bez żadnych ograniczeń, czy może jednak uda nam się zminimalizować jego negatywne skutki. Pracujemy również na rzecz wszystkich czujących istot, działamy na rzecz praw zwierząt pozaludzkich oraz zrozumienia i poprawy dobrostanu zwierząt zagrożonych przez działalność człowieka. Zapraszamy na nasze spotkania do Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i na spotkania na Rynku Głównym
w Krakowie.