Styczniowe Manifesty

W styczniu spotykamy się dwukrotnie: 23 stycznia na Rynku Głównym W Krakowie oraz we środę w Dworku Białoprądnickim. Będziemy rozmawiać o 3. Punkcie Manifestu Wegańskiego, który brzmi tak:

Weganizm jest odpowiedzią na krzywdę czujących zwierząt i kryzys klimatyczno-środowiskowy. Dąży do ich jak największego ograniczenia, wykorzystując istniejące możliwości i tworząc nowe. Jest wizją lepszego świata i dążeniem do jej realizacji.

Serdecznie Państwa zapraszamy do dyskusji o weganizmie.
(Będę przygotowane odpowiednie wydarzenie na FB).